mogelijke behandelingen

Bij elk schilderij is de loop en grootte van een restauratie verschillend. Soms is een uitgebreide en intensieve restauratie nodig, maar net zo vaak volstaat een kleine behandeling ook. Denk dan aan het herstellen van scheuren in doeken, het consolideren van loslatende verf of het behandelen van kleine beschadigingen die met minimale handelingen verholpen kunnen worden. 

 

Om te kunnen bepalen wat er nodig en mogelijk is voor een schilderij is de eerste stap naar restauratie altijd het fysiek bekijken van het werk waarna een vrijblijvend voorstel tot behandeling gegeven kan worden.