Conditiecontrole en transportbegeleiding

Er zijn verschillende beweegredenen om de conditie van een schilderij te willen controleren. Zo kan de wens bestaan om het werk te laten reizen vanwege een tentoonstelling of verhuizing of heeft men het vermoeden dat de conditie niet in orde is. In het geval van verzekeringskwesties kunnen conditierapporten helderheid bieden.

 

Het is verstandig de conditie van een schilderij te laten controleren voordat het getransporteerd wordt. Tijdens transport kan een schilderij blootgesteld worden aan trillingen en/of klimaatschommelingen. Vooraf kan gecontroleerd worden of de conditie van een schilderij goed genoeg is om dit te kunnen doen zonder onmiddelijk zichtbaar risico op schade. Na een dergelijke conditiecontrole zal een beknopt rapport gemaakt worden met een vrijblijvend advies. Dit rapport zal ondersteund worden met foto's van de huidige conditie van het werk. Een conditiecontrole en beknopt conditierapport dragen bij aan het voorkomen van schade. Ook geeft het helderheid voor bijvoorbeeld verzekeringen in het geval dat er schade tijdens transport of een tentoonstelling is opgetreden.

 

Het is ook mogelijk een restaurator mee te sturen op transport (het meesturen van een zogenaamde 'koerier'). Deze kan toezien op het juist manipuleren van kunstwerken en eventueel opgelopen schade relateren aan bepaalde gebeurtenissen tijdens de reis. Wanneer het schilderij in beweging is zal de koerier niet wijken van het object en daarmee fungeren als de ogen en oren van het schilderij.

 

Jazzy kan voorzien in zowel conditiecontrole als transportbegeleiding. Neem contact op voor meer informatie.