Jazzy de Groot is conservator-restaurator van schilderijen gespecialiseerd in 16e en 17e-eeuwse Nederlandse en Vlaamse schilderkunst. Met een professioneel doctoraat in de conservering en restauratie van cultureel erfgoed, kan zij naast het conserveren en restaureren van schilderijen ook voorzien van advies over preventieve conservering, conditiecontroles en kunsttransporten.

Oude meesters die door Jazzy de Groot zijn behandeld zijn onder andere Pieter Aertsen (1508-75), Hendrick Avercamp (1585-1634), Dirck van Baburen (1595-1624), Ludolf Bakhuizen (1630-1708), Gerrit Berckheyde (1638-98), Hans Gillisz. Bollongier (1600-45), Dirck de Bray (1635-94), Quirijn van Brekelenkam (1622-68), Jan Brueghel de Jonge (1601-78), Louis de Caullery (?-1621), Pieter Codde (1599-1678), David de Coninck (1636-99), Gerard Dou (1613-75), Jacob Duck (1600-67), Anthony van Dyck (1599-1641), Allaert van Everdingen (1621-75), Caesar van Everdingen (1616-78), Govert Flinck (1615-60), Frans Hals (1582-1666), Jan van den Hecke (1620-84), Meindert Hobbema (1638-1709), Samuel van Hoogstraten (1627-78), Dirck van der Lisse (1607-69), Jacob Gerritsz. Loef (?-1670), Nicolaes Molenaer (1630-76), Paulus Moreelse (1571-1638), Pieter de Neyn (1597-1639), Isaac Ouwater (1748-93), Nicolaes Pickenoy (1588-1653), Rembrandt van Rijn (1606-1669), Peter Paul Rubens (1577-1640), Jacob van Ruisdael (1628-82), Adriaen van Salm (1660-1720), Godfried Schalcken (1643-1706), Aernout Smit (1641-1710), Jan Adriaensz. van Staveren (1614-69), Petrus Staverenus (1615-1660), Jan Steen (1626-79), Jacobus Storck (1641-92), David Teniers II (1610-90), Willem van de Velde de Jonge (1633-1707), Esaias van de Velde (1587-1630), Pieter Vogelaer (1641-1710), Cornelis van der Voort (1576-1624), Jacob Vrel (1617-62), Michaelina Wautier (1604-89) en vele anderen.

 

'Na mijn afstuderen als kunsthistoricus in 2013 aan de Universiteit van Amsterdam, volgde ik de masteropleiding Conservering & Restauratie van Cultureel Erfgoed. Na voltooiing van de master in 2015 ben ik gedurende het postinitieel traject van deze opleiding werkzaam geweest als restaurator in opleiding bij Stichting Restauratie Atelier Limburg en het Van Gogh Museum. Na het voltooien van de restauratorenopleiding ben ik werkzaam geweest als restaurator bij het Van Gogh Museum en al snel als zelfstandig schilderijenrestaurator in voornamelijk de restauratie van 16e en 17e eeuwse Nederlandse kunst voor particulieren, musea en kunsthandelaren. Elk schilderij is uniek en restauratie is dan ook altijd maatwerk. Het met uiterste zorg behandelen van uw kostbaar bezit is wat u van mij kunt verwachten op een hoog en ethisch verantwoord niveau.'

 

Voor meer informatie over mogelijke werkzaamheden en uitgevoerde restauraties kunt u verder navigeren naar Restauraties en Werkzaamheden.
Bij vragen over uw schilderij(en) kunt u vrijblijvend contact opnemen.
Restauraties zijn ook te volgen via InstagramFacebook.en LinkedIn.