Jazzy de Groot is conservator-restaurator van schilderijen gespecialiseerd in 16e en 17e-eeuwse Nederlandse en Vlaamse schilderkunst. Met een professioneel doctoraat in de conservering en restauratie van cultureel erfgoed, kan zij naast het conserveren en restaureren van schilderijen ook voorzien van advies over preventieve conservering, conditiecontroles en kunsttransporten. Ze staat ingeschreven in het Restauratoren Register.

 

'Na mijn afstuderen als kunsthistoricus in 2013 aan de Universiteit van Amsterdam, volgde ik de masteropleiding Conservering & Restauratie van Cultureel Erfgoed. Na voltooiing van de master in 2015 ben ik gedurende het postinitieel traject van deze opleiding werkzaam geweest als restaurator in opleiding bij Stichting Restauratie Atelier Limburg en het Van Gogh Museum. Na het voltooien van de restauratorenopleiding ben ik werkzaam geweest als restaurator bij het Van Gogh Museum en al snel als zelfstandig schilderijenrestaurator in voornamelijk de restauratie van 16e en 17e eeuwse Nederlandse kunst voor particulieren, musea en kunsthandelaren. Maar ook met uw andere schilderijen kunt u bij mij terecht. Elk schilderij is uniek en restauratie is dan ook altijd maatwerk. Het met uiterste zorg behandelen van uw kostbaar bezit is wat u van mij kunt verwachten op een hoog en ethisch verantwoord niveau.'

 

Voor meer informatie over mogelijke werkzaamheden en uitgevoerde restauraties kunt u verder navigeren naar Restauraties en Werkzaamheden.
Bij vragen over uw schilderij(en) kunt u vrijblijvend contact opnemen.
Restauraties zijn ook te volgen via InstagramFacebook.en LinkedIn.