Restauraties

Restauratie is maatwerk: bij elk schilderij is de loop en grootte van een restauratie verschillend. Soms is een uitgebreide en intensieve restauratie nodig, maar net zo vaak volstaat een kleine behandeling ook. Denk dan aan het herstellen van scheuren in doeken, het consolideren van loslatende verf of het behandelen van kleine beschadigingen die met minimale handelingen verholpen kunnen worden. 

 

Om te kunnen bepalen wat er nodig en mogelijk is voor een schilderij is de eerste stap naar restauratie altijd het fysiek bekijken van het werk waarna een vrijblijvend voorstel tot behandeling gegeven kan worden. Elke restauratie gaat gepaard met een verslag in woord en beeld waarin wordt uitgelegd wat er is gedaan en met welke overwegingen. Hierdoor wordt de behandeling transparant en inzichtelijk, ook voor de toekomst wanneer het schilderij eventueel weer aan behandeling toe is.

 

Klik door naar de subpagina's over schoonmaken of voor meer informatie over een lopend restauratieproject voor de afgebrande St Urbanuskerk in Amstelveen.