Conditiecontrole en transportbegeleiding

Er zijn verschillende beweegredenen om de conditie van een schilderij te willen controleren. Zo kan de wens bestaan om het werk te laten reizen vanwege een tentoonstelling of verhuizing of heeft men het vermoeden dat de conditie niet in orde is. Ook in het geval van verzekeringskwesties kunnen conditierapporten helderheid bieden.

 

Het is verstandig de conditie van een schilderij te laten controleren voordat het getransporteerd wordt. Tijdens transport kan een schilderij blootgesteld worden aan trillingen, klimaatschommelingen of andere calamiteiten zoals het laten vallen van het object. Vooraf kan gecontroleerd worden of de conditie van een schilderij goed genoeg voor transport en of er aan eventuele bijzonderheden gedacht moet worden. Na een conditiecontrole wordt dan een beknopt rapport gemaakt met een advies. Dit rapport wordt meestal ondersteund met foto's van de huidige conditie van het werk. Deze procedure kan een hoop schade voorkomen en geeft helderheid voor bijvoorbeeld verzekeraars, transporteurs, bruikleennemers en eigenaren in het geval dat er schade tijdens transport of een tentoonstelling is opgetreden.

 

Het is ook mogelijk een restaurator mee te sturen op transport (het meesturen van een zogenaamde 'koerier'). Deze kan toezien op het juist 'handelen' van kunstwerken en eventueel opgelopen schade relateren aan bepaalde gebeurtenissen tijdens de reis. Wanneer het schilderij in beweging is zal de koerier niet wijken van het object en daarmee fungeren als de ogen en oren van het schilderij.

 

Er kan worden voorzien in zowel conditiecontrole als transportbegeleiding. Neem contact op voor meer informatie.

 

Foto: Roel Backaert