Calamiteiten

In het geval van calamiteiten zoals brand of waterschade, kunnen de eerste handelingen cruciaal zijn voor de gevolgen voor het schilderij. Zo kunnen panelen in het geval van grote schommelingen in de luchtvochtigheid sterk kromtrekken in de lijst en knappen en kan roet bij brand vrijwel permanent in een verflaag gewreven worden wanneer geprobeerd wordt dit te verwijderen.

 

Neem bij twijfel of ernstig uitziende problemen met schilderijen contact op voor advies. Raak het object niet aan en verplaats het niet tenzij dit niet anders kan.