Conservering en advies

Naast het actief restaureren van schilderijen, is goede conservering ook belangrijk voor een zo lang en goed mogelijk behoud van het kunstwerk. Hiermee kan schade voorkomen of geminimaliseerd worden. Bovendien is restauratie alleen zinvol als de bewaaromstandigheden na restauratie voldoende zijn. Denk bij goede conservering bijvoorbeeld aan het aanpassen van de inlijsting van een werk en door bijvoorbeeld schilderijen niet in direct zonlicht op te hangen.

 

Voor vragen over de conservering van uw schilderij kunt u contact opnemen. Doordat elk schilderij uniek is in zijn eigenschappen, is niet alleen informatie over het schilderij zelf, maar ook over de omgeving waarin het schilderij wordt bewaard van belang voor een goed advies. Schildertechniek en restauraties uit het verleden hebben ook veel invloed op de conditie van het werk. Het is daarom mogelijk en aan te raden om een afspraak op locatie te maken om tot een plan op maat te komen.

Op bovenstaande foto's is te zien hoe een zeer groot schilderij op doek dat bewaard werd in het depot van het Stedelijk Museum Alkmaar uitgerold, afgestoft en opnieuw opgerold wordt om de bewaaromstandigheden van het schilderij te verbeteren. Meer informatie over dit project vindt u op deze webpagina van het Stedelijk Museum Alkmaar.